Vilka är effekterna av brist på syre till hjärnan?

Vilka är effekterna av brist på syre till hjärnan?


Cerebral hypoxi (minskad tillförsel av syre till hjärnan) kan orsakas av en rad olika tillstånd, resulterar i en mängd olika symptom och i slutändan leda till katastrofala skador på hjärnan. Omedelbar behandling krävs för att förhindra allvarliga hjärnskador och död.

orsaker

Cerebral hypoxi kan orsakas av kolmonoxidförgiftning, hjärtattack, huvudtrauma, drunkning, kvävande, kvävning, strypning, anestesi komplikationer, rök inandning, extremt lågt blodtryck, höga höjder, överdos eller en stroke.

symptom

Milda symtom minnesförlust, minskad koncentrationsförmåga, dåligt omdöme och minskad samordning. Svåra symtom kramper, koma, inget svar på ljus, inte andas och hjärndöd.

Behandling

Behandlingen beror till stor del på vad som orsakade cerebral hypoxi. Det är viktigt att få andningshjälp, vätskor och läkemedel för att både stödja blodtryck och för att förhindra kramper.

Prognos

Prognosen beror på hur lång tid som din hjärna bringade berövas syre och omfattningen av hjärnskador som kan ha inträffat. Dina hjärnceller är mycket känsliga för effekterna av minskad syresättning och kan börja dö inom 5 minuter av syretillförseln komprometteras.

Vad som väntar under återhämtning

Under återställningsprocessen, är det normalt att uppleva personlighetsförändringar, minnesförlust, ryckningar, muskelspasmer, amnesi och hallucinationer.

komplikationer

Komplikationer kan omfatta näringsbrist, lunginflammation, liggsår och djup ventrombos (blodpropp i venerna).