Varför My Sony TV tar så lång tid att värma upp?

Varför My Sony TV tar så lång tid att värma upp?


Vissa Sony TV tar några sekunder att värma upp innan bilden visas. Detta gäller inte bara för Sony men andra märken också. Komponenterna inuti TV är ansvariga för denna försening.

Vakuumrör

Varför My Sony TV tar så lång tid att värma upp?


Många äldre TV-apparater, inklusive Sonys, görs med glas vakuumrör. En vakuumröret är bildröret som gör det möjligt för TV för att visa bilder.

Värmeelementet

Varför My Sony TV tar så lång tid att värma upp?


Vakuumrör fungerar endast när de värms upp. Ett värmeelement, såsom en kopparfilamenttråden, är inbyggd i TV: n. Efter att TV: s strömmen slås på, tar det en viss tid för värmeelementet för att värma vakuumröret. Det kommer att finnas en liten vänta, mätt i sekunder, innan bilden visas.

Plasma och LCD-TV

Varför My Sony TV tar så lång tid att värma upp?


Modern plasma och LCD-skärm gör (LCD) TV inte använda sugrör teknik för att skapa en bild. Dessa TV-apparater fungerar annorlunda och vanligtvis tar mindre tid att värma upp.