Sprutbox förordningar

Sprutbox förordningar


Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har en regelverk som rör måla sprutboxar. Två källor till förordningen regler och normer som finns i Code of Federal Register (CFR) och OSHA åsikter tolkar och klargör lagen.

Föreskrifter och standarder

Kapitel 29 i CFR del 1910,107, innehåller regler och standarder för lackering med hjälp av brandfarliga eller brännbara färg. Vissa bestämmelser fastställa minimilufthastighet för spray; andra reglerar avyttring av färgmättade filterkuddar och överföring av brandfarliga vätskor. Koden reglerar också konfigurationen ventilation av olika typer av färg sprutboxar och anger normer för rengöring och belysning bås.

standarder tolkningar

OSHA har även ett bibliotek med skriftliga yttranden, så kallade Standard tolkningar, som tolkar och klargöra regler och normer. OSHA har yttrat sig om som specifikationer för dusch och stationer för ögonspolning och luftflödet som krävs för en viss sprutlackboxen ämnen.

övriga föreskrifter

Utöver de OSHA reglerna, kan varje stat behålla sin egen hälsa och säkerhetsföreskrifter för sprayfärg bås. Kontrollera lagar för den stat där din sprutlackboxen ligger att ta reda på vilka lokala krav gäller för din verksamhet hälsa och säkerhet.