Hur man tråd Dual 12V Batterier

Hur man tråd Dual 12V Batterier


12 volts batteri är ett som är både allmänt tillgänglig och prisvärd för en vanlig människa, vilket gör det till ett populärt val i många kraftapplikationer. Det kan också vara anpassad så att den kan användas för att driva enheter som behöver antingen en högre spänning kraftkälla, eller ytterligare batterikapaciteten och vid körning. Du kan ansluta dubbla 12 volts batterier i serie för att få deras kombinerade spänning, eller så kan du även ansluta dem parallellt för att få nytta av deras kombinerade kapacitet.

Instruktioner

1 Wire de två batterierna i serie för att få en 24-voltskällan med hjälp av en skiftnyckel för att fästa ena änden av bygel till minuspolen på ett av batterierna, och den andra änden av bygel till den positiva polen av det andra batteriet.

2 Fyll i seriekoppling genom att fästa den positiva ledningen för enheten att drivas till den positiva polen på det första batteriet och fästa den negativa ledningen enheten till den negativa polen på det andra batteriet.

3 Wire de två batterier tillsammans parallellt för att få en 12-voltskälla med de kombinerade kapaciteten hos de två batterierna. Fäst en bygel mellan de positiva anslutningarna på de två batterierna, och en annan bygel mellan de två negativa terminalerna hos de två batterierna.

4 Fäst den positiva kabeln från enheten att drivas till den positiva polen av endera av batterierna. Fäst minusledning från enheten till den negativa polen av samma batteri, och du är klar.