Vad är det normala området för RA Factor?

Vad är det normala området för RA Factor?


Inför en patient som uppvisar de vanligaste symtomen på reumatoid artrit (RA), såsom ledvärk, stelhet eller svullnad, kan en läkare beställa en reumatoid faktor test för att fastställa nivåerna av RF som förekommer i patientens system. Reumatoid faktor kan betyda potentiella hälsorisker, så en patient bör känna till några fakta om det för att bättre förstå testresultaten.

Definition av reumatoid artrit

RA är en autoimmun sjukdom som orsakar kronisk inflammation. RA drabbar ofta de små lederna i händer och fötter, eftersom den angriper den gemensamma foder, vilket resulterar i smärtsam svullnad. RA kan så småningom leda till gemensamma deformation och urholkningen av ben. RA kan också påverka hela kroppen, som producerar både feber och trötthet.

Den Rheumatoid Factor

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp i blodet kopplad till RA och andra autoimmuna sjukdomar. Medan höga nivåer av RF i ett patientens system kan tyda på att patienten har eller kommer att utveckla RA i framtiden, är RF-testet inte en enda indikatorn. Cirka 10 procent av människor uppvisar en förhöjd nivå av RF-antikropp utan symptom av RA, och cirka 20 procent av patienter med RA kommer att testa negativa eller nuvarande mycket låga nivåer av RF. Dr. Joan Bathon, med Johns Hopkins Arthritis Center, säger: "De blodprov används för att bekräfta vad som finns av sjukdomshistoria och fysisk undersökning."

RF-test

Testa RF kräver ett blodprov, som sedan går för analys. Läkare använder testet för att kunna diagnostisera reumatoid artrit och stöd skilja den från andra förhållanden som orsakar liknande symptom på ledvärk, inflammation och stelhet, såsom Sjögrens syndrom. RF testresultat finns i två former: enheter eller titer. Eftersom höga RF nivåer gör ett blodprov grumlig, en nefelometri enhet test mäter hur mycket ljus de sampelblock blod. Med hjälp av denna mätning, är högre än en av 40 enheter per RF nivå på 100 enheter. Ett test mätt i titer avgör hur utspätt ett blodprov kan vara innan RF är inte upptäckas. Ju högre det andra talet är desto mer RF som föreligger i den utspädda blodprovet. Så en titer av 1:80 indikerar mer detekterbar RF än en titer av 1:20.

Testresultat

Granskats av Dr Shoor, en invärtes som specialiserat sig på reumatologi, ger Quest Diagnostics det normala intervallet för RF i blodet som 1:20 till 1:80 titrar, eller 14 enheter / ml till 60 enheter / ml. Nivåer mindre än eller inom detta område betraktas som "normalt" och inte starka faktorer i diagnos.

Orsaker till hög RF

En hög RF är inte enbart indikerar möjligheten av RA. Reumatoid faktor kan också vara förhöjd hos personer med lupus, Sjögrens syndrom, eller människor som lider av infektioner såsom hepatit, mononukleos och tuberkulos. Cancerpatienter kan också testa hög för RF. "Men en laboratorietest i sig inte göra en diagnos," Dr Bathon säger. "Det måste övervägas tillsammans med den enskilda patientens symtom... .Det Bästa man kan göra i fall av ihållande ledvärk är att se en reumatolog för att se om det finns fysiska bevis på ledinflammation."