Felsökning Saniflo

Felsökning Saniflo


Den Saniflo systemet tillåter dig att installera en toalett, dusch eller sjunka i nästan alla rum i en bostad. De Saniflo pump hakar fast i befintliga dräneringssystem så att vattenflödet inte behöver brytas. Denna kompakta enhet är portabel och robust, men slitage kan uppstå. Innan du ringer i ett service reparatör, finns det några grundläggande felsökningssteg du kan köra igenom på egen hand.

Instruktioner

1 Kontrollera luftintaget filter för allt skräp eller smuts om pumpen inte körs eller går långsamt. Rengör eller byt filtret vid behov. Leta efter hinder inne i pumpen. Vi hänvisar till bruksanvisningen för information om hur man demontera pumpen.

2 Låt pumphastigheten för att bromsa om pumpen fungerar men det finns mycket lite eller ingen vätska som strömmar. Detta kommer att låta tjockare materialflöde in i vätskekamrarna.

3 Kontrollera om en brusten diafragma om det finns luftbubblor i utloppspumpen. Inspektera åtdragning av alla fästelement och tätningar. Kontrollera att alla röranslutningar är säkra.

4 Kontrollera om några slitna tätningar i luftventilen och huvudaxeln om det finns luftläckage i enheten.

5 Kontrollera att se om den inre kolven är bruten om luft slidventilen inte kan flytta.

6 Kontrollera fukt i tryckluftssystemet om pumpluftventilen fryser. Installera en torktumlare för tryckluft om så är fallet, eller använda ett filter för att avlägsna vatten från tryckluft.