Skaffa konkurs ansvarsfrihet Records

Skaffa konkurs ansvarsfrihet Records


Deklarera konkurs släpper en gäldenär från vissa typer av skulder, lossning dem så att gäldenären inte längre har personligt ansvar för denna skuld. När en konkurs ansvarsfrihet godkänns får gäldenären en kopia av hans konkurs ansvarsfrihet register, som han måste hålla i sina personliga filer. Om dessa ursprungliga papper försvinner, skadats eller förstörts, kan gäldenären begära en kopia med hjälp av amerikanska federala domstolar PACER system eller genom att kontakta konkursdomstolen i den jurisdiktion där konkurs lämnades in.

Instruktioner

1 Kontakta expediten av konkursdomstolen där konkurs lämnades in och släpps. Du hittar kontaktinformation för konkursdomstolarna i alla USA jurisdiktioner genom amerikanska domstolar.

2 Betala önskad sökning och atteste avgifter till konkursdomstolen kontorist. Du vanligtvis kan plocka upp en kopia av dina utsläpp papper personligen eller har dem skickas till dig.

3 Kontrollera att se om du kan få tillgång till ett register elektroniskt via den amerikanska federala domstolar PACER systemet. Besök webbplatsen, skapa ett gratis användarkonto och sedan söka efter konkurs fall. Om det finns i databasen, måste du ge betalningsinformation (med kredit- eller betalkort) att betala per sida avgift för att ladda ner en kopia av urladdnings papper.