Hur du återställer ett Polycom VSX 7000

Hur du återställer ett Polycom VSX 7000


Polycom VSX 7000 är ett kommersiellt videokonferenssystem som gör det möjligt att dela multimediafiler med en ganska stor grupp (upp till 40 personer i de flesta medelstora rum). Om du vill återställa systemets inställningar, kan du göra det på "Reset System" skärm. Du kan få tillgång till den här skärmen med Polycom fjärrkontroll och huvudmenyn. Återställning av systemet återställer enheten till de ursprungliga inställningarna. När det börjar tillbaka upp, kommer du att gå igenom den ursprungliga uppsättningen upp igen.

Instruktioner

1 Öppna "System" från huvudmenyn med fjärrkontrollen. Välj "Diagnostics".

2 Välj "Återställ system" för att få upp återställningsskärmen.

3 Fyll i din Polycom VSX 7000S serienummer på knappsatsen. Du hittar serienumret på undersidan av enheten. Bruksanvisningen anger inte hur många siffror det är. Var noga med att mata in varje siffra korrekt, eller du kommer inte att kunna återställa systemet.

4 Välj "Systeminställningar" och "kataloger" om du vill göra en fullständig återställning. Om du bara vill återställa systemlösenordet och användarinställningar, lämna dessa rutor tomma.

5 Välj "Reset System" med hjälp av fjärrkontrollen. Systemet återställs nu.