Hur man programmerar en fjärr Starter med en ny fjärrkontroll

Hur man programmerar en fjärr Starter med en ny fjärrkontroll


En fjärr starter kan du slå på din bil från ett avstånd med hjälp av en fjärrkontroll vanligtvis placeras på din nyckelring. Fjärrkontrollen använder en specifik kod för att aktivera bilens starter --- ger säkerhet mot andra misstag starta bilens motor. Du måste programmera en ny fjärrkontroll om du planerar att byta ut en trasig eller felplacerad original. Förfarandet kräver en justering som inte innebär nedmontering eller tar bilen starter.

Instruktioner

1 Sätt i nyckeln bilen i tändningsplatsen, men inte ta bilen ut ur "Park" eller lossa nödbromsen.

2 Vrid bilnyckeln medurs tills du hör ett klick. Tryck en gång på "Valet" -knappen på bilen starter fjärrkontroll du tänker använda med din bil --- den "Valet" -knappen är typiskt en liten knapp finns längst ner på fjärrkontrollen.

3 Tryck på "Lock" eller hänglås ikon knapp på bilen start fjärrkontroll, tillsammans med "Valet" -knappen, inom tre sekunder för att ha släppt "Valet" -knappen.

4 Släpp båda knapparna efter tre sekunder har gått. Vända bilen nyckeln moturs så att den återgår till sitt första läge. Ta ut nyckeln bil från tändplatsen.