Hur Återställ HP 9697 Ink

Hur Återställ HP 9697 Ink


HP-skrivare använder samma metod som de flesta vanliga bläckstråleskrivare att minnas och visa bläcknivåerna i skrivaren bläckpatroner. Skrivaren läser information från patronen själv att dechiffrera och visar nivån av bläck som finns kvar, beroende på hur ofta patronen har använts. Om du fylla på din egen patron eller helt enkelt tror att skrivaren kan vara felaktigt läsa nivån, det finns ett sätt att återställa bläck. Denna metod fungerar på HP 96 samt 97 bläckpatroner.

Instruktioner

1 Ta ut patronen ur skrivaren genom att öppna skrivarens frontpanel och väntar på vagnen för att flytta till mittläget, ger enkel tillgång till bläckpatronen.

2 Beakta baksidan av bläckpatronen, där patronen skulle göra kontakt med den inre delen av själva skrivaren. Du kommer att märka en rad metall kontaktpunkter. Dessa punkter är anordnade i två kolumner med 11 rader på varje kolumn. Varje rad har två av dessa fyrkantiga kontakter i den, med undantag för de fyra översta raderna, som har tre kvadratiska punkter på dem.

3 Använd en liten bit tejp för att täcka den första kontaktpunkten för vart och ett av de fyra översta raderna. Detta uppnås enkelt med en liten, rak bit tejp som du kan helt enkelt lägga den över denna uppsättning punkter och tryck bestämt ner, omslags eventuellt överskott av tejp runt sidan av patronen.

4 Placera patronen i skrivaren som vanligt och stänga skrivaren, väntar några sekunder för transport att återgå till sitt normala läge och skrivaren att känna igen bläckpatronen.

5 Ta ut patronen igen med samma grundläggande metod som tidigare.

6 Ta bort tejpen från baksidan av patronen och placera en ny pjäs på över den första kontaktpunkten för de fyra översta raderna på den högra sidan av patronen.

7 Sätt bläcket tillbaka i skrivaren och stäng frontpanelen igen ger tid för skrivaren att känna igen kassetten som att installeras.

8 Ta ut patronen en sista gång och ta bort tejpen, men den här gången inte placera några nya bitar på.

9 Placera kassetten i skrivaren och stäng panelen. Skrivaren ska nu erkänna bläcknivån som återställs till standard full nivå.