Hur man justerar Colt 1911 Tre Leaf Springs

Hur man justerar Colt 1911 Tre Leaf Springs


Colt 1911 är en av de mest populära pistoler i världen i dag. Speciellt har det blivit standard mot vilken alla andra "match" pistoler bedöms. Ofta kommer sporten skytten vill minska poundage av deras avtryckaren och därmed behöva justera tre-bladfjäder på deras 1911.

Instruktioner

1 Lasta vapnet. De kammare några rundor. Applicera den manuella säkerhets på sidan av greppet. Tryck på returfjädern kontakten inåt och vrida pipan bussningen medurs.

2 Ta bort returfjädern kontakten och returfjädern genom långsam extraktion. Fjädern står under tryck och har en tendens att gå ur porten snabbt.

3 Spänn upp hammaren helt, och dra tillbaka bilden så att glid spaken kan skjutas upp och in i skåran i botten av bilden.

4 Skjut glid spaken i ramen och ut på andra sidan.

5 Vid denna punkt sliden kommer att glida av, och avtryckarenheten kommer att exponeras.

6 Lossa och ta bort drivkraften från tre blad trigger enheten. Ersätt 8.62kg drivfjäder.

7 Ställ in mitt blad av de tre-bladdropp fjädrar för att 284gr (se bruksanvisningen för varumärkes instruktioner).