Hur man föremål i Illustrator Använda XY koordinater

Hur man föremål i Illustrator Använda XY koordinater


Adobe Illustrator är ett kraftfullt program för utveckling av vektorgrafik. Till skillnad från rasterised bilder som produceras i Photoshop och andra program, är vektorbilder bygger på matematiska funktioner och kan ändras till någon omfattning och fortfarande visas klart och tydligt utan att kvaliteten försämras. När du sätter ett föremål i Illustrator duk kan du hitta med hjälp av ett XY-koordinatsystem en mer exakt och förfinad metod för att placera dina objekt exakt där du vill ha dem visas.

Instruktioner

1 Skapa eller infoga objektet du vill placera i Illustrator. Använd en funktion i "verktyg" fönstret för att skapa en form eller linje eller klicka på "fil" och "plats" och välj sedan ett objekt på datorn för att placera i arbetsområdet.

2 Klicka i rutan "X" i "kontroll" verktygsfältet längst upp på skärmen. Ersätta det nuvarande numret med avståndet från vänster du vill att objektet ska visas.

3 Klicka i rutan "Y" i "kontroll" i verktygsfältet och ersätta det nuvarande numret med avståndet från toppen du vill att objektet ska visas.

4 Klicka på uppåt- eller nedåtpilen bredvid "X" eller "Y" värden att justera värdet ett heltal i taget och finjustera positionen visuellt.