Hur att subtrahera 20% på en miniräknare

Hur att subtrahera 20% på en miniräknare


Procenttalen kan lägga ytterligare ett lager av komplexitet till matematiska ekvationer. Kombinerat med ordning siffror, subtraktion av en procentsats kräver ofta tålamod och tid att träna. Medan huvudräkning är en användbar färdighet att utveckla, är ibland hastighet kärnan. Lyckligtvis, subtrahera en procentsats från ett ordningsnummer på en miniräknare är en enkel operation.

Instruktioner

1 Slå på din dator. Har siffran du vill subtrahera 20 procent från till hands. Du kan behöva lägga till flera siffror tillsammans för att få en total för att ta bort den procentuella. Detta skulle vara fallet om du vill subtrahera 20 procent från ett begränsat antal siffror på en numerisk lista.

2 Ange siffran som du vill att subtrahera 20 procent. I det här exemplet använder 150.

3 Tryck på multiplikation knappen på räknaren. Det symboliseras av ett "X"

4 Mata in "0,8. Denna siffra motsvarar 80 procent (det är 80 procent av "1"). Om du multiplicerar en rad med 80 procent, är du automatiskt subtrahera 20 procent från det. I exemplet används, skulle ekvationen läsa "150 x 0,8".

5 Tryck på knappen jämlikar, symboliserad med tecknet "=". Detta kommer att ge dig resultatet. I ovanstående exempel blir resultatet 120. Du har subtraheras 20 procent av 150.