Hur ta isär en HP Officejet 7410

Hur ta isär en HP Officejet 7410


HP Officejet 7410 allt-i-ett maskin använder en serie av interna komponenter - till exempel kretskort, matarvalsar och bläckpatroner - att plocka upp papper och skriva ut textdokument eller bilder. Med tiden kan dessa delar blir igensatt med damm eller skadas genom normal användning. När Officejet 7410 skrivare upplever maskinvarufel, kan du behöva ta isär enheten och ta bort de inre delarna att ta reda på vilken del är smutsig eller trasig.

Instruktioner

1 Slå på Officejet 7410 om det för närvarande avstängd. Ta tag i botten på kontrollpanelen, och sedan lyfta den övre halvan av skrivaren tills den låses på plats. Vänta tills bläcket vagnen att automatiskt flytta i sikte inuti skrivaren.

2 Lyft plast täcker över färg och svart bläckpatroner. Dra patronerna ur bläck vagnen, och tryck ner de plasthöljen. Stäng den övre halvan av Officejet skrivare.

3 Koppla bort skrivarens strömkabel och USB-kabel. Dra ut alla papper i papperskassetten. Stäng av skrivaren runt och lyft upp de två spärrarna på baksidan luckan. Dra luckan nedåt.

4 Ta bort de fyra Torx skruvarna som håller metallplattan på plats med hjälp av Torx # 10 skruvmejsel, och dra sedan plattan ur skrivaren. Koppla bort de två kablarna som är anslutna till den exponerade tryckta kretskortet. Ta bort de fyra torxskruvarna i hörnen av styrelsen.

5 Dra kretskortet ur skrivaren. Stäng av skrivaren runt så att fronten är vänd mot dig. Skjut papperskassetten överst på skrivaren åt vänster, och sedan ställa in facket åt sidan. Ta tag i kanten på pappersfacket längst ned på skrivaren. Skjut luckan mot dig.

6 Lyft upp den övre halvan av skrivaren. Ta tag i kanten på bläckpatronhållaren och skjut sedan vagnen åt vänster hand tills den är helt i sikte. Ta bort de tre Torx skruvarna som håller vagnen, och sedan dra ut kabeln som ansluter vagnen till den exponerade kretskort.

7 Ta bort vagnen från skrivaren. Nå inuti skrivaren och grepp matarrullen på baksidan av maskinen. Dra rullen till vänster, och sedan lyfta valsen ur skrivaren.

8 Ta bort de tre torxskruvarna på vänster och höger sida av det inre av ärendet. Dra ytterhöljet av skrivaren.

9 Ta bort skruven som håller den exponerade kretskort, och dra sedan styrelsen ur skrivaren. Skjut kanten av en skruvmejsel under botten av den främre kontrollpanelen. Pop plastpanelen av skrivaren.