Hur fungerar en glidande Bildörr Arbete?

Hur fungerar en glidande Bildörr Arbete?


Det är viktigt att förstå hur dina skjutdörrar arbeta för att göra några reparationer att dörrarna kan kräva. Om du befinner dig kämpar även efter att du har läst denna information, kontakta en bil mekaniker.

Inrätta

Bil skjutdörrar har en skårad spår som ansluter till fordonets ram. Detta spår är aktiverad med ett kugghjul. Nedan växeln är en växellåda med tillhörande hölje som håller spinnspö.

Mekanik

En elmotor i dörr befogenheter staven i sin tur snurrar växeln. Detta gör det möjligt för automatiska dörren glider öppna och stänga. Elektriska ledningar bär ström till motorn och sänder operatörskommandouppmaningarna till dörren, vilket möjliggör användning av makt lås och fönster.

Syfte

Skjutdörrar öka lättillgänglighet på in och ut ur fordonet. Detta är det mest fördelaktiga för små barn, äldre och personer som har rörelsehinder.