Hur man byter multifunktionsväljare på en 2002 Malibu

Hur man byter multifunktionsväljare på en 2002 Malibu


Den multifunktionsväljare på 2002 Chevrolet Malibu styr varningsblinkers, indikatorer och strålkastare. När två eller flera av dessa system erfarenhet krånglar samtidigt, det är en bra satsning din multifunktionsväljare har misslyckats. Varningsblinkerknappen aktiveringsknappen och blinkersspaken är en del av multifunktionsbrytarenheten. När det är dags att byta ut multifunktionsväljare i 2002 Chevrolet Malibu, om du har instegs auto-reparation erfarenhet, kan du utföra jobbet själv.

Instruktioner

1 Ta bort rattstången trim locket från Malibus rattstången med hjälp av trim verktyget. När du har pried locket löst med trimverktyget kan du dra bort kolonnen för hand för att exponera multifunktionsväljare.

2 Välj kabel fläta ur multifunktionsväljare för hand. Ta bort skruven som håller multifunktionsväljare till Malibus rattstången med en stjärnskruvmejsel.

3 Lyft multifunktionsväljare ut ur kolonnen för hand. Placera Malibu nya multifunktionsväljare i kolumnen för hand.

4 Montera fästskruven i Malibu nya multifunktionsväljare med stjärnskruvmejsel. Anslut ledningarna fläta in den nya växeln enheten för hand.

5 Sätt tillbaka rattstången trim locket på baksidan av hur du tog bort det.