Hur man tråd en HDTV-antenn till flera TV-apparater

Hur man tråd en HDTV-antenn till flera TV-apparater


Dagens hem har flera TV-apparater på olika platser, vilket leder till frågan om hur man får en signal från en HDTV-antenn till varje TV. Helt enkelt installera en TV-signal / combiner kan ta signalen från en HDTV-antenn och sända signalen till varje TV. Du kan köpa en splitter hos din lokala hårdvara eller elektronikaffär som kommer att ansluta två till fyra tv-apparater på en antennsignal.

Instruktioner

1 Leta reda på område där splitter kommer att monteras. Det är där kablarna från varje TV och HDTV antenn alla samlas på ett ställe. Håll splitter upp mot väggen och använda penna för att markera platsen för varje monteringshål på väggen. Detta kommer att ange var att borra pilothål.

2 Borra ett litet 1/4-tums pilothål där varje blyertsmarkering är.

3 Rikta in splitter med de borrade pilothålen. Sätt i en skruv i varje hål och dra åt skruven i väggen med hjälp av skruvmejseln.

4 Anslut koaxialkontakten från HDTV antennen till den märkta "signalen i" kontakten på splitter. Trä ihop kontakterna medurs och sedan dra åt kontakterna nedåt. Fäst varje koaxialkontakter från varje TV till de märkta "Signal Out" kontakter på samma sätt.

5 Vrid varje TV-apparater på och testa för signalmottagning.