Hur berätta om VHS-band är kopieringsskyddade

Hur berätta om VHS-band är kopieringsskyddade


Många typer av media, såsom musik och filmer, ofta kopieringsskyddade. Om du har en kopieringsskyddad film och du gör en obehörig duplikat inspelning av det för dig själv eller någon annan, du bryter kopieringsskydds lag och kan dömas till böter och / eller fängelse om du är fångad. De flesta kopieringsskyddade nya VHS-filmer innehåller anti-kopieringskodning inom bandet som hindrar människor från att göra kopior med sin video. Det är lätt att avgöra om ett VHS-band är kopieringsskyddad.

Instruktioner

1 Haka videobandspelaren till TV: n med hjälp av anslutningskabeln - typiskt en RCA-kabel med tre bilagor färgade rött, vitt och gult. Kontrollera anslutningarna när du är klar för att säkerställa att de är fast.

2 Spola tillbaka VHS-band ända till början. Sätt VHS-band i videobandspelaren, stänga av TV till rätt kanal för att titta på VHS-band, och spela VHS-band från början.

3 Titta på skärmen. Om VHS-bandet är kopieringsskyddad, visas en varningsskärm nära början av bandet indikerar att bandet är kopieringsskyddad och att den som gör otillåtna kopior av bandet är i strid med lagen. Om det inte finns någon varning vid början av bandet, och filmen börjar spelas, därefter bandet inte är kopieringsskyddat.