Hur man byter en Tomgångsskiva på en 1997 Ford Explorer

Hur man byter en Tomgångsskiva på en 1997 Ford Explorer


Löphjulet på en 1997 Ford Explorer avböjer ormliknande bältet när den passerar från en motor tillbehör remskiva till en annan. Remskivan, som inte har något annat syfte, är den enda i systemet inte är knutna till en större komponent eller motorns vevaxel. Tomgångsskivor består av en inre lagerring och den yttre remskivan. Om lagren eller remskiva ring skadas, måste du byta ut den omedelbart eller riskera att förlora din Serpentine belt. Vem som helst med grundläggande bilreparationer skicklighet kan ersätta styrrullen på en 1997 Ford Explorer på mindre än en timme.

Instruktioner

1 Flytta remspännaren ur bandbanan med Serpentine belt verktyg.

2 Nå in med den lediga handen och glida av remmen från spännhjulet. Sakta slappna av din pull på spännaren, gör det möjligt att flytta tillbaka till sitt normala läge.

3 Ta bort centrumbulten från tomgångsskivan med socket set.

4 Ta bort den gamla löphjulet från motorbrunnen. Sätt den nya löphjulet i dess ställe. Trä centrumbulten för hand innan du drar åt skruven med socket set.

5 Flytta spänn undan med ormliknande bältet verktyget. Glida bältet över styrrullen med den lediga handen. Flytta spänn sakta tillbaka till sitt normala läge.