Hur man programmerar en Chrysler Garage dörröppnare

Hur man programmerar en Chrysler Garage dörröppnare


Många Chrysler fordon som släpps under 1990-talet har kommit utrustade med ombord garage dörröppnare system. Dessa system kan programmeras till en mängd olika garageport motoriska enheter och gör att du kan styra ditt garage öppnare inifrån bilen. Som en vanlig fjärrkontroll öppnaren är programmering görs med en annan fjärrkontroll eller från motorenheten, och kommer att få dig redo att använda systemet omedelbart.

Instruktioner

1 Ange ditt fordon med ditt garage fjärrkontrollen och håll de två yttre knapparna på bilens inbyggda fjärrsystemet. Var beredd att hålla knapparna för upp till 15 sekunder och släpp dem när systemets indikatorlampan börjar blinka.

2 Håll garage fjärrkontroll 2 inches bort från ombordsystem. Tryck och håll på öppningsknappen på den trådlösa fjärrkontrollen och knappen som du vill programmera på ombordsystem.

3 Vänta tills indikatorlampan på ombordsystem för att börja blinka snabbare och släpp knapparna.

4 Tryck på "Training" -knappen på datorns inbyggda systemet och släpp knappen när indikatorlampan slutar blinka. Vid denna punkt Chrysler öppnare kommer att framgångsrikt programmeras.