Hur gör jag Koppla ur Stöldskydd på en 2000 Chevy Cavalier?

Hur gör jag Koppla ur Stöldskydd på en 2000 Chevy Cavalier?


Genom att trycka på låsknappen två gånger på Chevrolet Cavalier fjärrkontroll kommer in bilen till stöldskyddsläge. Detta bekräftas av strålkastarna blinkar och Cavalier horn pipa. När beväpnade, kommer alla som använder en icke-programmerad knapp på Cavalier iväg larmet. Att koppla larmet efter att den har aktiverats, måste du använda din nyckel fob. Chevy Cavalier kommer att fortsätta att pipa tills du de rätta åtgärderna för att stänga av den.

Instruktioner

1 Tryck på frigöringsknappen på Cavalier nyckelbrickan tills du ser strålkastare blixten och takbelysning tänds. Stöld systemet ljus kommer att upphöra att blinka.

2 Tryck på frigöringsknappen igen inom fem sekunder av stöldsystem ljuset stänga. Dörrarna kommer att låsa upp och Cavalier kommer larmet ur funktion. Om detta inte fungerar, gå vidare till steg 3.

3 Sätt i nyckeln i Cavalier tändning och vända bilen på. Detta kommer att stänga av larmet och alla ljud som kommer från bilen.