Hur man kan öka FM Sändningsområde

Hur man kan öka FM Sändningsområde


Processen att sända en FM-signal kräver att en radio plocka upp den överförda signalen och spela den signal på en specifik frekvens, även hänvisad till som radiostation. Det finns många frågor som kommer att förhindra en FM-överföring från att kunna resa det önskade avståndet, inklusive störningar från föremål, transmissionsutrustning och den fysiska miljön. Ökning av FM-överföring är en relativt enkel process, men det kan kräva fysiskt flytta sändaren till en plats som är mer lämplig.

Instruktioner

1 Ökning FM-överföring genom att höja eller använda en längre antenn. Ju högre upp antennen är fysiskt, är ju längre överföringsavstånd. En idealisk antennhöjden är 60 till 70 fot på relativt flack terräng. Snarare än att utsträcka antennen, överväga att montera den på en högre yta.

2 Flytta FM-sändaren för att smickra terräng. Sända i områden där det finns fysiska hinder såsom byggnader, kullar och träd kommer att avsevärt blockerar din FM-överföring. Flytta till en plattare område. Också sänder närmare till andra FM-sändningar kommer att störa din signal.

3 Sänd din signal med en starkare FM-sändare. I allmänhet tar det två till fyra gånger kraften att fördubbla transmissionsavståndet. En sändningssignal på 40 watt kan nå ett avstånd av 10 miles, medan en signal på 15 watt kommer endast sända inom en fem mils radie.