Hur man programmerar 2009 Toyota Camry Keys

Hur man programmerar 2009 Toyota Camry Keys


Automotive nyckel fjärrkontroller är en praktisk säkerhetsfunktion som har varit en vanlig lyx vi ofta tar för givet. Ibland programmera en nyckel fjärrkontroll, eller mer allmänt känd som en nyckelbricka blir nödvändigt på grund av batteri fel eller tillägg av en ny nyckel. Programmera 2009 Toyota Camry nyckel är en enkel process som kan åstadkommas på några minuter.

Instruktioner

1 Öppna förardörren, in i bilen och lämna dörren öppen. Alla andra dörrar förblir stängda.

2 Sätt i nyckeln du vill programmera helt i tändningen och utan att vrida den omedelbart dra tillbaka ut. Upprepa detta steg en gång inom fem sekunder.

3 Stäng och omedelbart öppna förardörren två gånger. För in nyckeln i tändnings utan att vrida den och dra tillbaka ut. Obs: detta steg måste ske inom 40 sekunder.

4 Stäng och sedan omedelbart öppna förardörren två gånger. Sätt in nyckeln i tändnings utan att vrida den och utan att dra den tillbaka ut, stänga förarsidans dörr. Vrid nyckeln till "On" läge utan att starta bilen; vända tillbaka till "Off" och ta ur nyckeln ur tändningslåset. Obs: detta steg måste ske inom 40 sekunder. Om steg ett till fyra har gjorts på rätt sätt, kommer makt lås låsa och låsa upp anger programmeringsläget har visats. Om inte, upprepa steg ett till fyra.

5 snabbt trycka på "Lås upp" och "Lock" knapparna på nyckeln samtidigt för ungefär en och en halv sekund eller mellan 8 till 15 gånger. Tryck och håll nere bara "Lock" -knappen i ca två sekunder. Anmärkning: billås automatiskt låsa och sedan låsa upp för att indikera framgång. Upprepa detta steg för alla ytterligare nyckel fjärrkontroller programmeras inom 40 sekunder in i programmeringsläge.