Vad är Microsoft Corporation organisationsstruktur?

Vad är Microsoft Corporation organisationsstruktur?


Bill Gates grundade Microsoft 1975. Företaget utvecklar mjukvara och tekniska lösningar för konsumenter och företag. För verksamhetsåret fram till juni 2010 bolag omsatte 40,6 £ miljarder.

Microsoft Företag

Microsoft Corporation är indelad i fem separata företag: Klient; Server och verktyg; Onlinetjänster Företags; Microsoft Business Division, och underhållning och enheter Division. Varje företag arbetar oberoende fokuserar på specifika koncentrationer inom divisionen.

Styrelse och Ledning

Företaget sysselsätter nio styrelse, 18 verkställande ledare och nio oberoende styrelseledamöter. Varje ledare är skyldig att följa Microsoft Standards of Business Conduct. Under verksamhetsåret 2009 höll företaget nio styrelsemöten.

Juridiska och Corporate Affairs

Microsoft Institutionen för Legal and Corporate Affairs kontoret upprätthåller juridiska och företagets policy efterlevs och affärsintegritet.