Hur man murbruk ett betongblock

Hur man murbruk ett betongblock


Betongblock har fördelen av att vara brand och väderbeständigt och finns i många intressanta former och texturer. Eftersom de är tunga, kommer en struktur byggd med betongblock kräver vanligen en bas av gjuten betong att uppbära vikten av blocken.

Instruktioner

1 Använd spackel för att sprida murbruk på ett hörn av betongbasen en tum tjock och lika bred som din första blocket. Sprid murbruk längden på tre block. Göra en fåra (smalt spår) med din murslev längs mitten av bruket att hjälpa binda de betongblock.

2 Placera hörnblocket på plats och använda nivå för att kontrollera inriktningen. Använd spackel för att tillämpa murbruk till slutet av nästa block gör en 3/8-tums murbruk gemensamt. Tryck på nästa block i läge vid hörnet blocket.

3 Använd din nivå verktyg var fem eller sex block för att kontrollera toppar och sidorna av blocken inriktning. Vart tredje rader mäta längd, höjd och hörn. Använd gummiklubba om det är nödvändigt att utnyttja blocken på plats om de är ojämna. Fortsätt mönstret att lägga betongblock tills jobbet är klart.