Hur man byter torkarblad Patroner

Hur man byter torkarblad Patroner


Torkarblad tjänar två viktiga syften: att upprätthålla synlighet i dåligt väder (regn och hagelstormar) och rengöring ett fordons vindruta av smuts eller skräp som kan hindra en förarens siktfält. Beroende på vädermönster din region och hur ofta torkarbladen används, behöver bytas ut varje år eller vartannat år. De flesta torkarbladet heter är enkla och effektiva, vilket möjliggör enkel borttagning av gamla blad och enkel installation av nya.

Instruktioner

1 Vrid nyckeln i tändningen och slå på din vindrutetorkarna. Dra ut nyckeln när torkarna är positionerade i en båge på vindrutan. Denna position kommer att göra torkarna mycket lättare att arbeta med.

2 Hitta knivmonteringsklämmor. Dessa är typiskt belägna nära den övre vridpunkt torkarna. Vissa torkarna kommer att ha säkra stift i stället för klipp.

3 Dra tillbaka monteringsspännena så att torkarbladet lossas. Om dina vindrutetorkare använder en säkringsstift, trycker på det från bakom bladet med en liten skruvmejsel. Hålla reda på stiften, eftersom de kommer att krävas för installation av de färska bladen. Ta bort den gamla torkarblad och förfoga över det.

4 Orient det nya torkarbladet så att det överensstämmer med positionen för den gamla bladet. Placera bladet i anläggningen platsen längs torkar och montera monteringsklipp om det. Byt ut låsbultarna och ordentligt dem på plats med en liten skruvmejsel.