Hur man gör en certifiering av sysselsättning

Hur man gör en certifiering av sysselsättning


En certifiering av anställning är lätt att göra när du har information som ska ingå i certifikatet. Du behöver veta information som krävs av dig, såsom kontaktuppgifter, information om din position på företaget, lön och varaktighet. Skriva ut certifikat på företagets brevhuvud kommer att göra det ser mer formell. I huvudsak kommer det att likna ett erbjudande brev ges till dig av ett företag innan du accepterar ett erbjudande om att arbeta där.

Instruktioner

En lista grundläggande information om dig själv, såsom namn, position vid företaget, en kort arbetsbeskrivning, hur länge du har arbetat där, din årsinkomst och namnet på det företag du arbetar för. Inkludera även din adress och telefonnummer.

2 Skaffa undertecknandet av en representant för företaget, företrädesvis din chef eller personalrepresentant. Signaturen bör vara bredvid den tryckta namnet på chefen eller personalrepresentant.

3 Skriv certifiering och skriva ut information om företagets brevpapper.