Hur man byter ett luftfilter i en 2003 Honda Odyssey

Hur man byter ett luftfilter i en 2003 Honda Odyssey


Luftfiltret i 2003 Odyssey bör bytas minst en gång 30.000 miles, enligt Honda. Den rekommenderar att du inspektera motorns luftfilter varje gång regelbundet underhåll utförs, inklusive rutinoljebyten. Filtret håller partiklar, skräp och damm från att komma in i motorns luftintag systemet. Även en liten mängd smuts kan leda till skador på motorn eller försämrad prestanda. Det tar bara några steg för att byta ut luftfiltret.

Instruktioner

1 Stäng av motorn. Öppna motorhuven.

2 Dra upp de två stiften som håller luftfilterkåpan på plats för att låsa upp luckan. Luftfilterfacket sitter på förarsidan av Odyssey motorrum, bakom strålkastaren.

3 Ta bort luftfilterkåpan.

4 Lossa de fyra skruvarna på filterhusets lock med stjärnskruvmejsel.

5 Ta bort luftfilterhusets lock.

6 Ta bort det gamla luftfiltret.

7 Rengör insidan av filterhuset med en fuktig trasa.

8 Sätt i det nya luftfiltret i huset. Se till att filtrets "Up" pilen riktad uppåt.

9 Sätt tillbaka filterhusets lock. Dra åt de fyra skruvarna som håller locket på plats.

10 Sätt tillbaka luftintagsskydd. Ersätta de två stiften på insugningskåpan. Trycka på huvudet på stiften tills de låses.