Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin

Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin


Bosch diskmaskiner finns i en mängd olika modeller med olika funktioner. Många av de grundläggande funktionerna i alla Bosch diskmaskiner är desamma. Felsökning vanliga problem som kan uppstå med någon av de modeller av Bosch diskmaskiner är det första steget som bör vidtas om problem uppstår. Många av de gemensamma utmaningar som uppstår kan lösas genom att följa några grundläggande felsökningssteg.

Instruktioner

Diskmaskinen startar inte

1 Stäng luckan helt. Om dörren inte är helt stängd och låst, kommer enheten inte att starta.

2 Vrid huvudströmbrytaren till "ON". Enheten kan inte slås på.

3 Kontrollera fördröjd start inställningar, om sådan finns. Lösgöra fördröjd start om den är aktiverad.

4 Kontrollera brytare för uttaget diskmaskinen är ansluten till. Om brytaren har löst ut, återställer det.

5 Inaktivera barnlåset, om sådan finns på modellen som används.

6 Välj en tvättcykel. Om en cykel inte har valts, kommer diskmaskinen inte startar.

7 Kontrollera vattenförsörjningen leder till diskmaskinen. Vrid vattentillförseln på om den är avstängd eller inte helt på.

Rätter inte ren

1 Kontrollera spolarmen att se till att den kan rotera helt. Flytta eventuella föremål som sitter i vägen för sprutarmen.

2 Öka eller minska mängden tvättmedel som används. Om hemmet har hårt vatten, använda mer tvättmedel; om hemmet har mjukt vatten, använda mindre tvättmedel.

3 Rengör filtret. Ett igensatt filter kommer att hindra diskmaskinens rengöringsförmåga.

4 Ordna disken så att vattendimma når alla objekt. Om rätter packade alltför tätt de inte kommer att få ren.

5 Använd en annan tvättcykeln inställning. Välj den cykel som är lämpligt för den typ av diskgods som tvättas.