Kan candida paronyki evigt?

Kan candida paronyki evigt?


Paronyki, en infektion eller inflammation i huden runt en spik, kan vara både smärtsamt och irriterande. Paronyki candida, som orsakas av en svamp jäst, kan vara särskilt svåra att bota.

orsaker

Kronisk nagelbitning och kronisk exponering för fukt är de vanligaste orsakerna till paronyki, enligt University of Chicago School of Medicine webbplats. Candida albicans, jästen ansvarig för paronyki candida, växer bra i varma, fuktiga förhållanden som dessa, vilket gör det lätt för infektionen att dröja kvar och även förvärras om det inte behandlas på rätt sätt.

Tidsram

Medan bakterie paronyki svarar snabbt och bra på behandlingen, kan svamp sorter som paronyki candida ta flera månader att läka även med behandling, enligt en rapport från University of Maryland Medical Center.

lösningar

University of California, San Francisco hemsida säger att kronisk paronyki candida kräver läkemedel mot svamp och undvika exponering för fukt. Detta skulle innebära att en diskmaskin i en restaurang kan behöva en karriär förändring, och vanliga spiken biter behöver en ny dålig vana. Någon exponering för fukt eller trauma kan orsaka återinfektion och behovet av ytterligare behandling.