Hur påverkar klorerat vatten har på växter?

Hur påverkar klorerat vatten har på växter?


Klor, som är vanligt förekommande i kommunalt behandlat kranvatten, kan hindra en sund tillväxt av växter. Medan dess effekter kan verka svag, många erfarna trädgårdsmästare och vegetation entusiaster försöka undvika användning av klorerat vatten vid bevattning växter.

Fungera

Klor vanligen tillsätts till dricksvattnet i kommunala vattenreningsverk för att förhindra skadlig bakterietillväxt. Det tar mindre än två enheter av klor för att desinficera en miljon enheter av vatten.

effekter

Miljön i vilken växterna växer är rik med mikroorganismer och bakterier. Klorerat vatten kan störa en sund bakterietillväxt och skada nyttiga mikroorganismer. Den kan också förhindra näringsupptaget väsentlig för tillväxt av växten, samt förändrar pH-nivåer.

Identifiering

Medan klor är nödvändig för växtprocesser som osmomis, jonisk balans och fotosyntes, för mycket eller fel form av klor kan hämma planttillväxt. Negativa effekter är långsam eller ojämn tillväxt, och en allmänt ohälsosam utseende. Överdriven klor orsakar rot skada.

Förebyggande och lösning

Metoder för att minska klor påverkan inkluderar användning vattenmjukgörare eller omvänd osmos filter, eller gör det klorerade kranvatten för att stå i en öppen, luftad behållare för två dagar.

expert Insight

Trädgårdsmästare som arbetar med känsliga arter av växter kan kringgå problemen med klor kranvatten med hjälp av regnvatten för att vattna sina anläggningar. Regnvatten kan samlas i regntunnor och blandas med en kompost te, den kvarvarande vätskan i en kompost, att utnyttja de mest näringsrika vattenkälla.

överväganden

Inom livsmedelsindustrin, producerar kan behandlas med klorerat vatten för att minska patogener och andra mikroorganismer som kan vara skadliga för människor när de konsumeras.