Hur man beräknar en HVAC-rörledningsstorlek

Hur man beräknar en HVAC-rörledningsstorlek


Beräkning HVAC-rörledningen storlek innebär att du beräkna storleken på ventilationskanaler som är anslutna till din luftkonditionering systemet. Det är viktigt att installera rätt kanal så att flödet av kall luft når alla de olika områdena i en byggnad på lämpligt sätt. En enkel beräkning kan väl hitta den perfekta kanalen storleken för en luftkonditioneringssystemet, antingen i ditt hem eller arbetsplats.

Instruktioner

1 Bestäm det normala drifts luftflöde på din värmepump. Denna information, mätt i kubikmeter per sekund, kommer att finnas tillgänglig i dokumentationen som följde med din luftkonditionering.

2. Bestäm det normala driftsluft hastigheten på din värmepump. Denna information kommer att mätas i meter per sekund och kan hittas på samma platser du hittat information luftflödet i "Steg 1."

3 Dela upp luftflöde genom din lufthastighet. Numret du är kvar med är den totala ytan i kvadratmeter, att din HVAC kanaler måste vara ordentligt ventilera området du försöker kyla.