Hur man installerar korrugerad metall Siding

Hur man installerar korrugerad metall Siding


Korrugerad metall sidospår är en snabb och enkelt sätt att sida ett hem, ladugård, eller en byggnad. Det är ett mångsidigt byggmaterial, som används för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Använda några verktyg, kan du ha din sidospår på plats mycket snabbt, vilket ger dig ännu mer tid att njuta av det hållbara, professionellt utseende som korrugerad plåt kan ge.

Instruktioner

1 Se till att byggnadsstommen är redo att acceptera korrugerad metall sidospår. Alla ledningar eller isolering bör undanstoppad och eventuella skumskivor eller andra hinder spikas på plats.

2 Placera den första sidospår arket på plats. Börjar vid nedre hörnet av en sida av strukturen. Spika arket på plats med hjälp hålen prefabricerade i metallen, eller spika arken på bultarna enlighet med tillverkarens anvisningar.

3 Fortsätt att lägga till ark. Installera det understa lagret först längs sidan, sedan flytta upp till nästa lager. På det översta lagret, skära arken till rätt höjd om det behövs, innan du installerar.

4 Montera kant vakter vid varje hörn av byggnaden. Dessa vakter skyddar metallen från att rivas bort och det skydda individer från att bli skuren.

5 Place trim runt fönster och dörrar, och vid behov, täta trim för att undvika fuktläckage.