Hur att förnya ett blysyrabatteri

Hur att förnya ett blysyrabatteri


En blybatteri producerar elektrisk energi med hjälp av en kemisk reaktion mellan blyplattorna i batteriet och batteriets sur elektrolyt. Med tiden skapar den kemiska reaktionen blysulfatkristaller. Dessa kristaller börjar täcka blyplattorna i batteriet och hämma den kemiska process som producerar elektrisk energi. Att bryta ned dessa blysulfatkristaller, måste batteriet vara periodiskt laddas. Ladda batteriet vänder den kemiska reaktionen och åter blyplattorna. Som ledningen sulfatkristaller bryta ner, blyplattorna återexponeras för elektrolytlösningen, och batteriet kommer att fortsätta att producera elektrisk energi.

Instruktioner

1 Sätt på skyddsglasögon och handskar. Lossa och ta bort batteriets ventilationslock.

2 Inspektera varje battericell. Om batterisyranivån i någon av cellerna är under fyllnadslinjen, häll destillerat vatten in i den cellen tills syranivån når fyllnadslinjen. Tillbaka och dra åt batteriets ventilationslock.

3 Anslut den negativa (svarta) batteriladdaren leder till batteriets minuspol. Anslut den positiva (röd) batteriladdaren leder till batteriets pluspol.

4 Anslut dropp laddaren till vägguttaget och slå på laddaren. Låt trickle-laddare för att ladda batteriet i cirka fyra timmar.