Hur man byter CMOS batteriet i en Dell Latitude 600

Hur man byter CMOS batteriet i en Dell Latitude 600


Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) batteri används för att lagra grundläggande information om din Dell Latitude D600 laptop. CMOS chip lagrar data om systemets BIOS-konfigurationen, inklusive tid, datum, startsekvensen och lösenord. När datorn stängs av, CMOS-batteriet lagrar alla icke-flyktiga minnet som annars skulle "glömt" när strömmen stängs av datorn. CMOS-batteriet krävs för att driva datorn och bör bytas vart femte år för optimal prestanda.

Instruktioner

Ersätta CMOS Battery

1 Stäng alla program som körs och stänga av Dell Latitude D600 laptop. Dra ut nätsladden från datorn och överföra den till en dammfri arbetsmiljö.

2 Ta ut batteriet ur den bärbara datorn genom att trycka på batterispärren på datorns baksida.

3 Håll reservbatterispärren i huvudbatterifacket och vrid det utåt, utsätta CMOS-batteriet.

4 Dra ut batteriet rakt ut ur datorn, försiktigt så att inte skada ledningarna som förbinder batteriet i datorn.

5 Koppla bort CMOS batterianslutning från kabeln som är ansluten till högtalaren. Ställ den gamla CMOS-batteriet åt sidan och anslut den nya CMOS-batteriet till ledningarna.

6 Sätt i nya CMOS-batteriet tillbaka till basen på datorn och stäng spärren genom att vrida den mot basen.

7 Sätt i huvudbatteriet i den bärbara datorn och slå på datorn. Du kan behöva ställa in tid och datum, i tillägg till andra anpassade BIOS-inställningar.