Varför fungerar inte min Tvättmaskin tömma vattnet?

Varför fungerar inte min Tvättmaskin tömma vattnet?


De två mest sannolika skälen till en tvättmaskin låta att dränera vatten från dess trumma är en blockering vid någon punkt i systemet dränering eller misslyckande av brickan pumpmekanism.

Ta bort vatten

Innan du gör något för att avhjälpa felet, måste du tömma vattnet ur maskinen och ta bort kläder. Hur du gör detta beror på om tvättmaskinen har en tvätt pumpfiltret och filterdräneringsslang eller inte. Tvättmaskinen manual kommer att identifiera platsen för dessa funktioner. Om din maskin har en pump filter och en filterdräneringsslang, öppna pumpfiltret klaffen och dra den lilla avloppsslangen framåt. Har en stor bassäng på plats för att fånga vattnet. Vattnet ska sedan tömmas i bassängen.

Maskiner utan Pump Filter

Om maskinen har ingen pump filter och små avloppsslangen, måste du komma åt slangen genom vilken tvätt- och sköljvatten utgångar på baksidan av maskinen. Denna slang bör skiljas från sitt avloppsvatten rör och sänks ner i en hink eller stor bassäng så att vattnet kan rinna ut ur tvättmaskinen.

Snurra Kläder

När vattnet dräneras bör maskinen kunna snurra kläder i trumman. För att göra detta måste du börja med en helt tom hink eller bassäng, med reservdelar nära till hands. Efter detta kommer du att kunna öppna dörren och ta bort poster.