Remskivor används inom byggindustrin

Remskivor används inom byggindustrin


En remskiva är en uppsättning hjul och rep som tillåter dig att flytta tunga föremål med minimal ansträngning. Remskivor är ett av mänsklighetens första uppfinningar och är viktiga delar av maskiner som vi använder varje dag. Kranar på bygg använda komplexa remskivor kallas block och tackla system för att lyfta extremt tunga laster långa sträckor över marken, medan hissar använder remskivor för att lyfta människor upp många våningar i höga byggnader.

Bakgrund

Remskivor används inom byggindustrin


Force är ansträngningen används för att flytta något eller att stoppa något från att röra sig. En remskiva ger oss möjlighet att ändra riktning på den kraft samtidigt att multiplicera mängden kraft som appliceras på lasten. Det kan också helt enkelt underlätta mekaniken i att lyfta en last. Tänk dig till exempel att släppa en-liters hink i en brunn. Eftersom en liter vatten väger åtta pounds, tar det åtta pounds av kraft för att lyfta hinken. Genom att använda en enkel-hjul remskiva, kan en person dra ner på repet i stället för upp, som många människor hitta lättare på grund av den ökade hävstångseffekt. Denna remskiva inte amplifiera kraft.

Fungera

Remskivor används inom byggindustrin


Den viktigaste användningen av remskivor är att förstora kraft, som tillåter tyngre laster som skall lyftas med mindre kraft än annars. Avvägningen är att avståndet linan måste färdas ökar proportionellt. Komplex remskiva som använder mer än ett hjul förstärker kraften i lyftarens dra, men personen har att dra längre. I brunnen exempel kommer en tvåhjulig remskiva låta lyftaren för att få upp en två-liters hink med samma mängd energi som ett enda hjul remskiva behöver lyfta en enda gallon. Repet emellertid måste resa dubbelt så långt.

typer

Remskivor finns överallt omkring oss. Enkla remskivor används i hissar, rulltrappor och vissa byggkranar. Dessa enkla remskivor behöver endast ändra den riktning i vilken kraften appliceras. När tunga saker måste lyftas eller flyttas, är komplexa remskivor används för att förstora lyftkraften. Dessa komplexa remskivor är brukar kallas i "block och talja". Remskivor är inte bara används för att lyfta saker. De kan vara användbara när det krävs en hel del kraft för att dra något, till exempel en stubbe, från marken.

enkel Remskivor

Remskivor används inom byggindustrin


Hissar använda enkla remskivor för att lyfta människor upp och kranar på byggarbetsplatser använder remskivor för att lyfta tunga laster såsom stålbalkar för att uppföra byggnader. I en hiss, är en enda trissa används. I ena änden av kabeln är hisskorgen, på den andra änden en tung motvikt är lika med den tyngsta lasten hissen kan bära. Bromsarna använda friktion för att bromsa hissen när vikten av bilen är mindre än motvikten.

komplex Remskivor

Remskivor används inom byggindustrin


Vissa typer av kranar, så kallade byggkranar, använder ett block och tackla mekanism för att lyfta föremål högt upp i luften under byggandet av skyskrapor. Block och talja använder flera remskivor förbundna med varandra i parallella linjer, en ovanför den andra. En stark kabel är lindad mellan två rader med remskivor börjar på motorn, ger kraft att göra lyft- och efter gäng genom blocket system, är knuten till det stöd som håller axeln av den översta raden. Medan den övre raden av remskivorna är fäst på armen av kranen, är belastningen ansluten till axeln hos den undre uppsättningen. När motorn lindar kabeln, är den nedre axeln dras mot den övre axeln, lyftning av lasten. Kraften ökar med antalet trissor i båda systemen.