Hur man fixar den Clicker på en draglina taklampa

När omkopplaren eller clicker på taket ljus inte fungerar, är den mest troliga orsaken en lös anslutning från trådarna inom belysningsenheten, vilket innebär att den elektriska strömmen mellan de ljusa och klickern har äventyrats. Taklampan måste demonteras och ledningarna inspekteras och repareras för att fixera klickern på draglinan.

Instruktioner

1 Stäng av huvudströmbrytaren från kretspanelen för att stänga av elektrisk ström till ljuset.

2 Skruva ljuset från taket parentes.

3 Skruva huset av brytaren för att exponera de färgade trådarna inom enheten.

4 Lista i en anteckningsbok som färgade trådar är knutna till vilken terminal i ljuset. Ta bort kablarna från dragströmställare med en avbitartång.

5 Skala ändarna av trådarna ungefär en tum från ändarna.

6 Återanslut kablarna från ljus till draglinan. Använd listan som du skapade i steg 4 för att säkerställa varje tråd är ansluten till varje terminal. Twist trådarna samman i slutet som du avskalade. Tryck en twist sladdkopplingsdon över de tvinnade trådarna så att de inte kommer ångra.

7 Sätt tillbaka draglinan från hålet som finns på sidan av fläkten kropp upp genom insidan av ljuset.

8 Stäng montering och tillbaka skruvarna.

9 Slå på brytaren från kretspanelen för att slå på den elektriska strömmen till ljuset.

10 Dra i snöret för att slå på ljuset på.