Hur du ändrar en kombination för en Locker Lock

Hur du ändrar en kombination för en Locker Lock


Ibland fel personer kan ta reda på ditt skåp kombination. Om du vill förvara värdesaker eller pengar i ditt skåp, vill du saker att förbli säker tills du tar ut dem. Istället för att köra ut för att köpa ett nytt lås, kan du enkelt ändra kombinationen av ditt skåp lås med en kombination av ditt val. Så länge du kan öppna låset och har en återställningsverktyg, du är på väg att ändra kombinationen till de nummer du vill ha. Detta fungerar för ledar- Lock modeller 175, 176, 177 och 178.

Instruktioner

1 Öppna låset med den aktuella låskombinationen. Låt bygeln i öppet läge eller så kan du inte återställa kombination.

2 Undersök lås och leta efter ett hål på sidan. Sätt i ett återställningsverktyg i detta hål så långt som möjligt och vrid den 90 grader. Du kan vända det antingen till vänster eller höger.

3 Låt återställningsverktyg i låset medan du slår hjulen på kombinationen av ditt val.

4 Vrid återställningsverktyget tillbaka och ta bort den från låset. Du Låset är nu inställd på att arbeta med den nya kombinationen.