Hur får UL-certifiering

Hur får UL-certifiering


Underwriters Laboratories, eller UL, är ansvariga för ackreditera konsumentprodukter baserade på kriterierna på plats av stora konsumentsäkerhetsorganisationer, såsom Occupational Safety & Health Administration (OSHA) och American National Standards Institute (ANSI). UL-certifiering ger trovärdighet till en produkt och dess säkerhet vid användning genom att fastställa att det bedöms effektivt och säkert för användning av allmänheten genom att testa dessa produkter baserade på stränga normer som införts av OSHA och ANSI.

Instruktioner

1 Besök Writers Laboratories, Inc. hemsida. På hemsidan navigerar du till det avsnitt som innehåller länkar till alla relevanta former och information om inlämning av ett varuprov för UL testning "Kontakta oss".

2 Skicka ett exempel på den produkt som skall testas för att Underwriters Laboratories, Inc. Alla frakt- och hanteringskostnader måste betalas av organisationen eller enhet skickar produkten. Säkerställa provet av den produkt som transporteras är förpackad så att produkten inte kommer att skadas under leveransprocessen.

3 Vid mottagandet av produktprovet börjar UL utvärderar produkt för säkerheten baserad på ett batteri av tester för att testa och säkerställa att produkten uppfyller OSHA och ANSI-standarder. Efter att ha testat produkten, UL anser antingen att produkten uppfyller krav och normer, eller avvisar det baserat på bristande efterlevnad av dessa standarder. En avgift tas ut för förvaltningen av tester av UL.

4 När UL verifierar att produkten är säker och följer OSHA och ANSI-standarder, ett intyg utfärdas av UL till produktens tillverkare om bemyndigande för placering av UL logotyp till alla tillverkade produkter. UL-logotypen betyder att produkten har testats och godkänts av UL att följa OSHA, ANSI och andra standarder.

5 Revisioner utförs av UL Fält representanter intermittent för att säkerställa tillverkaren av certifierad produkt följer alla relevanta riktlinjer och är i överensstämmelse med UL-standarder.