Hur Koppla en förförstärkare I en förstärkare för Home Audio

Hur Koppla en förförstärkare I en förstärkare för Home Audio


En förförstärkare förstärker ljudsignalen från en stereo-komponent till en lämplig nivå för uppspelning genom en förstärkare som är ansluten till högtalarna. Förförstärkare används vanligen för att höja signalen på stereo skivspelare linjenivå, till exempel, eftersom pulsen från tonarm patronen inte är tillräcklig på egen hand. Standard RCA-typ stereokablar ansluta en förförstärkare till en förstärkare på mindre än en minut. De färgkodade pluggar i varje ände av kabeln match med vänster (vit) och höger (röd) ljudingångar på utrustningen.

Instruktioner

1 Stäng av strömmen till förförstärkare och förstärkare innan du ansluter kablarna.

2 Anslut de två pluggar i ena änden av stereokablar till utgångarna på baksidan av förförstärkaren och koppla in den andra änden till en uppsättning ingångar på baksidan av förstärkaren. Om din förstärkare har mer än en uppsättning ingångar, anteckna vilka ingångar du använder för preamp anslutning. Ingångarna är typiskt märkta.

3 Koppla in en stereokomponent såsom ett rekord skivspelare i preamp s ingångar.

4 Slå på strömmen till stereoutrustning och ställa förstärkarens inmatningsratten till namnet på uttagen används för preamp kroken upp.