Hur man testar en Blown Head packningen

Hur man testar en Blown Head packningen


Mellan cylinderhuvudet och motorblocket är en i ett stycke gaske, huvudet gaskett. Medan huvuddelen av packningar är konstruerade enbart för att förhindra vätskeläckage, måste topplockspackningar också se till att den komprimerade luften i varje cylinder inte läcker ut ur förbränningskammaren. Det mest exakta sättet att fastställa om en topplockspackning är defekt utan att ta bort cylinderhuvudet är med en kompressionsmätare.

Instruktioner

1 Ta bort alla av motorns tändstift med en djupt liggande hylsnyckel.

2 Blockera gasreglaget vidöppen eller ha en assistent driva gaspedalen till golvet.

3 Fäst en kompressionsmätare till ett tändstift öppning på topplocket. Notera att slangen som skjuter ut från botten av kompressionsmätaren har ett gängat metall montering på dess spets. Vrid att montering medurs i tändstiftsöppningen tills hand.

4 Vrid motorn för att spela in det maximala relativa läsning, sedan spela in denna läsning.

5 Upprepa för de återstående cylindrar.

6 Jämför de inspelade resultat. Om kompressions läsning på två eller flera angränsande cylindrar är mycket lägre än de återstående cylindrarna, är huvudet packningen blåses.