Vad är en Manor System i medeltiden?

Vad är en Manor System i medeltiden?


Den medeltida herrgård systemet inblandade kungen uthyrning av fastigheter till en adelsman, som sedan får bönder och livegna att bruka jorden. Herrgården systemet är nära besläktad med det feodala systemet, men där feodalismen var ett system för militärt skydd, godssystem var ett socialt system som var lika hierarkiskt.

Historia

Herrgården Systemet existerade från femte till 15-talen AD, efter kollapsen av det romerska riket, när bönder vände sig till adeln för skydd mot barbarer.

Funktioner

Vad är en Manor System i medeltiden?


Adeln låter livegna bruka jorden i utbyte mot en andel av den mat de växte. Medan adelsmän bodde i slott eller stora hus, bönderna bodde i ett rum byggnader med sina djur.

Betydelse

Modern trädgårdsodling växte fram ur herrgården systemet, som byar var tvungen att vara självförsörjande. De hävdade trädgårdar för frukt och grönsaker, fält för spannmål och bete av boskap, och skogar att jaga vilt.

Rolig fakta

Frasen "Till herrgården född" innebär att födas rik, och direkt avser denna period. Det är ofta en förolämpning som syftar till att någon agerar som bortskämda barn av en herre och dam.

Slutsats

Herrgården systemet kollapsade under renässansen som Europa blev mer civiliserade, ersatt valuta bytessystemet och bönder flyttade till städerna för att hitta arbete.