Materialegenskaperna hos Stål

Materialegenskaperna hos Stål


Många klassificeringar av kolstål existerar. Vissa klassificera olika typer av stål med mindre än 0,3 procent kolhalten som mjukt stål. Andra klassificera olika typer av stål formas till stänger genom kallvalsning som mjukt stål. Oavsett den klassificering som används är mjukt stål en av de vanligaste typerna av stål som används i många branscher, inklusive fordonsindustrin och konstruktionstillämpningar på grund av sin styrka och låg kostnad.

Kemi

Milda stål är typiskt enkla stål som kännetecknas av en kemisk sammansättning som består främst av järn och kol. De flesta källor inom industrin hävdar att kolhalten vara lägre än 0,3 procent. De två sista siffrorna i 1005 genom 1025-serien av stål rör kolhalten. Så 1005 har ungefär 0,05 procent kol. Andra stål såsom A36 faller också i den allmänna kategorin kolstål eftersom det innehåller också mindre än 0,3 procent kol. Eftersom mjukt kolstål har en sådan låg kolhalt, kan det inte typiskt vara härdad eller härdat eftersom bristen på kol eliminerar stålets förmåga att bilda en kristallin struktur.

Fysikaliska egenskaper

En låg kolhalt gör mjukt stål mer formbara än högre kolstål. Smidbarhet är stålets förmåga att formas och rullas ungefär som modellera är i stånd att bildas. Denna formbarhet tillåter mjukt stål att rullas till stänger utan uppvärmning som krävs i högre kolstål. Mjukt stål har också en relativt hög grad av seghet, vilket betyder att den kan böjas utan att brista.

tillämpningar

Den låga kostnaden, formbarhet, formbarhet och förmåga att vara kallt bildas gör mjukt stål till ett attraktivt alternativ för ett antal olika applikationer. Det kan hittas i strukturella industrier såsom armerings och stödstålkonstruktioner. Det finns även inom fordonsindustrin i plåt och komponenter såsom axlar och ramar.