Kemiska egenskaperna hos melamin

Kemiska egenskaperna hos melamin


Melamin är en kemikalie med en hel del intressanta egenskaper. Det har varit i nyheterna nyligen eftersom är har vänt upp i vissa kinesiska produkter där det definitivt inte hör hemma. Melamin är giftig, så det inte hör hemma i livsmedel eller foder för sällskapsdjur eller i något som barn eller barn kan komma i kontakt med.

Sammansättning

Malemine är två tredjedelar kväve (vikt), så när det tillsätts för att måla eller hartser, bildar den en mycket effektiv brandsäkert. När det bränns, släpper den kvävgas, som blockerar syre från lågan och släcker elden.

användningar

Melamin är en komponent i Formica bänkskivor, torr radera styrelser, färgade plast och gult pigment 150. Den används också i en speciell mycket hög kvalitet, hög motståndskraft betong. Den superbetong kallas sulfonerad melamin formaldehyd (SMF). Den har minskat vatteninnehåll, ökad fluiditet och bearbetbarhet, högre mekanisk hållfasthet, ökad livslängd, och förbättrad beständighet mot aggressiva miljöer.

Missuppfattning

Många tror (särskilt efter de kinesiska problem) att namnet melamin är baserad på den grekiska roten "mela-", vilket betyder svart. Detta är roten av pigmentet melanin och hormonet melatonin, men inte av den kemiska melaminen. Melamin är faktiskt en tysk coinage bildas genom att kombinera de två kemiska orden "melam" och "amin".