Skälen för ett bilhjul att låsa upp

Skälen för ett bilhjul att låsa upp


Ratt kolonner byggs med många olika delar, inklusive kragar och buckla fjädrar. När någon kommer in skräp i kolonnen eller när en del fel, kan rattlåset upp och misslyckas med att vända. Dessutom kommer rattstångens låsa upp när bilen är avstängd. Att förstå varför ratten kan låsa upp kommer att hjälpa dig att avgöra vad du behöver göra för att kunna vända bilens hjul igen.

Du har en Stuck ventil i Servostyrning Column

En ratt kan bli låst efter flera skarpa svängar görs inom en kort tidsperiod. Varven kan orsaka styrservopump fastna, vilket gör det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att förvandla bilens ratt.

Du har skräp i din Steering Linkage

Styr koppling av din bil comosed av en serie armar, stavar och bollen uttag som ansluter bilens rattstången på styr knogarna. Om skräp kommer in i någon av dessa länkkomponenter, kommer den förbjuda ratten vrids.

Ratten Lock är förlovad

Förare kan oavsiktligt aktivera rattlåset på sin bil när de lämnar bilen genom att vrida ratten en aning åt vänster eller höger. Rattlåset är en säkerhetsåtgärd för att förhindra en blivande biltjuv från att styra bilen utan nyckel. För att frigöra låset, sätta foten på bromsen samtidigt vrida ratten åt vänster och höger och tändningsnyckeln till höger.