Hur konvertera en intern diskett till en extern

Hur konvertera en intern diskett till en extern


Medan USB-minnen, cd-skivor och dvd-skivor har ersatt disketter som den lämpligaste metoden för överföring och lagring av små mängder data, kan det fortfarande finnas fall där data som lagras på en diskett behövs. Även om inga nya datorer levereras med diskettenheter installerade (i oktober 2010), är det möjligt att ansluta en diskettenhet till vilken dator som helst som har en ledig USB-port.

Instruktioner

1 Kontrollera att diskettenheten är en SATA-disk. Om enheten är en IDE-enhet, kommer det att bli nödvändigt att köpa en IDE till USB-adapter.

2 Anslut lämplig USB-adaptern till baksidan av diskettenheten.

3 Anslut USB-adaptern till datorns USB-port.

4 Starta om datorn.