Så här ändrar CR-V wiperskär

Så här ändrar CR-V wiperskär


Torkarbladet skär på en Honda CR-V är gummi delar av fordonets torkarblad. Torkarbladet insatsen ansluter till torkarbladet, som ansluter till den CR-V: s torkararmen. Du kan antingen byta ut hela torkarbladet, eller så kan du helt enkelt byta ut insatsen. Gummiinsatsen är den del som tar emot den mest slitage, eftersom den gnids mot vindrutan när den används.

Instruktioner

1 Stäng av CR-V: s torkar stänga, och sedan stänga av motorn. Kontrollera att huven är stängd och närma torkararmarna.

2 Lyft förarsidan torkararmen först, och sedan lyfta passagerarsidan arm, oavsett vilken bladet du byter.

3 Tryck ner plastfliken i mitten av torkarbladet. Medan du trycker på fliken, skjut torkarbladet bort från CR-V: s torkararmen för att ta bort den.

4 Ta tag i gummidelen av torkarbladet. Detta är bladinsatsen. Dra ut den ur torkarbladet. Förfoga över den.

5 Skjut det nya torkarbladet insatsen i torkarbladet. Tryck in den ordentligt.

6 Skjut torkarbladet tillbaka på torkararmen. Rada upp plastlåset fliken med anslutningen på torkararmen. Skjut bladet nedåt ordentligt. Du kommer att höra det knäppa som den ansluter.

7 Upprepa processen för den andra sidan, om det behövs, och tryck sedan torkararmarna ned till sin normala position.