Felsökning och reparation tv-apparater

Felsökning och reparation tv-apparater


Reparera stora elektriska problem och interna komponenter på en tv-apparat är en komplex uppgift som kommer med en betydande risk för elektriska stötar och kroppsskada. Av denna anledning bör större reparationer lämnas till en kvalificerad tekniker med erfarenhet och utbildning i TV reparation. Det finns dock några vanliga problem som konsumenterna kan fixa utan dyra verktyg och år av reparation erfarenhet.

Instruktioner

Ingen ström

1 Stäng av TV-apparaten och dra ur strömkabeln från väggen eller ett överspänningsskydd den är ansluten till.

2 Koppla bort alla ljud- eller videokablar ansluter din tv till övriga kringkomponenter.

3 Testa strömkabeln med en voltmeter, också vanligen kallad en multimeter eller ohmmeter. En voltmeter är en elektrisk apparat som testar för rätt spänning i kablar och elektronisk utrustning. Alla voltmetrar har olika bruksanvisningar, så läs bruksanvisningen för detaljerade instruktioner om hur du använder din modell om du är osäker. I fallet med de flesta nya TV-apparater, bör du få en läsning av ca 25.000 volt. Emellertid kan äldre tv olika spänningar, så kontrollera tv ägarnas manuell eller kontakta tillverkaren.

4 Byt ut en defekt elkabel med en strömkabel av samma typ. Om du är osäker på vilken typ av strömkabeln som behövs för din tv, ta kabeln med dig till en elektronik leverans butik och söka hjälp.

Dead kanal, låg ljudvolym eller svag videosignal

1 Stäng av TV: n och dra ur strömkabeln från väggen eller överspänningsskydd.

2 Koppla loss ljud- och videokablar som ansluter din TV till andra komponenter, såsom en ljudförstärkare eller DVD-spelare.

3 Testa dina ljud- och videokablar med en universalkabeltestare som kontrollerar om kontinuitet i kablage inställningar med flera anslutnings stilar. Alla kabeltestare fungerar på olika sätt beroende på vilken typ av kablar du använder, så du kan behöva kontrollera din bruksanvisning för korrekt testproceduren.

4 Byt ut felaktiga ljud eller video kablage med nya arbets kablar. Testa din TV för att verifiera att kablar var orsaken till problemet.