Vad är gallblåsan slam?

Vad är gallblåsan slam?


Slam i gallblåsan är ibland till som gallblåsan "sand". Det är ett partikelformigt material nedsänkt i galla som kan ackumuleras till puddingliknande konsistens. Detta slam bildas när tömning av gallblåsan stoppar eller bromsar. Gallblåsan slam kan ses på en skanning. Vårdpersonal är utbildade för att upptäcka det genom hur den rör sig och omplacerar sig under skanningen. Detta slam är ofta en percursor till gallsten.

Sammansättning av slam och kritiska faktorer

Slam består av kolesterol kristaller, kalciumsalter och galla. Även om denna typ av slam är en möjlighet, måste en läkare också överväga andra ämnen också. Blod, pus, mjuka pigment stenar eller ens kallbrand kan ansamlas i gallblåsan. Slam-liknande substans kan också innehålla hårda stenar. Om en person har obehag eller smärta i höger buken, plus illamående efter att ha ätit en fettrik måltid, bör en gallblåsan scan beställas.

Orsaker till slambildning

En individ är smitta till att samla slam i hennes gallblåsa efter perioder av liten eller ingen äta. Efter operation, under tider av fasta på grund av sjukdom eller efter en benmärgstransplantation eller andra organtransplantation, materialiseras slam ofta. Läkarna säger att det inte finns några verkliga sätt att förebygga denna samling av mjuka material i gallblåsan. Partiklar börjar att samla när normal matsmältning misslyckas med att orsaka gallblåsan att tömma galla i magen.

Spolning av gallblåsan kan hjälpa

Det finns gott om så kallade renar för gallblåsan slam. Intag av olivolja med citron, blandas i lika delar, är två till tre gånger under en 24-timmarsperiod anses vara en säker metod. Alla flush, men kan möjligen leda till en hård sten fastnar i kanalen som leder från gallblåsan till magen. Dricka mycket vatten och tvinga gallblåsan att tömma genom att äta en fettrik måltid kan spola bort slam också. Endast en läkare kan vägleda en individ i hur att närma sig problemet, eftersom en fettrik måltid kan sätta på en gallblåsa "attack".

Inga metoder för förebyggande av slam

Sjukvårdspersonal känner inte till något sätt att förhindra slambildning. Kroppen tillverkar tunga ämnet utan förvarning. Patienter som måste avstår från att äta under tider av extrem sjukdom öka sina chanser att bygga upp slam, men inte alla kommer att automatiskt göra det. Det allmänna hälsotillståndet i levern, gallblåsan och mag-tarmkanalen alla verkar spela en roll.

Frågor Ledande till slam Ansamling

Individer som försöker gå ner i vikt genom att stanna på en "flytande diet" riskerar att gallblåsan slam ackumuleras. Mag-tarmkanalen, inklusive gallblåsan, fungerar bäst med rätt assimilering av mat, smälta fast föda ordentligt och frisk tarm eliminering. Slam som bildas av för lite konsumtion av fast föda signalerar vanligtvis kommande gallsten. Faddieter har utsetts stör gallblåsan hälsa och långvariga problem med detta organ.